De siste tre årene har vi jobbet jevnt med overgangen fra matrikkeladresser til vegadresser. Fra og med 10.05.2019 har kommunen nå 100% dekning av vegadresser til alle bruksenheter i kommunen. Dette er til stor glede og nytte for alle i samfunnet vårt, og vi vil ha som mål å holde denne standarden fra nå av. Tusen takk til alle som har bidratt til vegadresseprosjektet, både ansatte og private, som har stått på for å få dette i havn.