Allmøte om kulturminneplan for Skaun kommune

Tirsdag 12. februar kl. 18.00 på Skaun rådhus

UKM - Ung Kultur Møtes

Lokalmønstringa av UKM i Skaun er over for i år. Tusen takk til alle involverte for et supert UKM- arrangement. Det ble en flott dag med stor deltakelse og strålende kulturprestasjoner av alle involverte. «Makan til fantastisk og talentfull ungdom skal du lete lenge etter!» sier UKM-koordinator Trine Segtnan.

Uthogging og tynning på Grønneset

Skaun kommune har startet arbeidet med uthogging og tynning av skogen på Grønneset friluftsområde.

Pårørendeskole 2019

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom

Skøyteis på Einmoen i Børsa

Nå er det klargjort bane på Einmoen

Opprydding av spredte avløp i Skaun

En av de viktigste utfordringene for vannmiljøet i kommunen er forurensning fra de private avløpsanleggene i spredt bebyggelse. Det er tidligere tatt vannprøver for å kartlegge tilstanden på bekker og vassdrag i kommunen. Resultatet viser at det må gjennomføres tiltak for de fleste av vannforekomster for å bedre vannmiljøet. 

Helsesykepleier er det nye navnet på helsesøster

Fra 01.01.19 har helsesøstrene fått ny tittel!

Åpent logopedkontor

Torsdag 31. januar, kl. 14.-16. har logopeden vår åpent kontor

Kirken i Skaun søker kirkeverge/daglig leder

i 100 % stilling. Søknadsfrist 31.01.2019.

Kurs i belastningsmestring

Påmeldingsfrist 4. februar