Sommerjobb for ungdom under 18 år

 

Skaun kommune er den kommunen i Trondheimsregionen som vokser raskest. Skaun er en attraktiv bokommune med 8200 innbyggere, kun en halvtimes busstur fra Trondheim. Her har vi vakker og variert natur, og vi byr på et rikt kulturliv som skaper et friskt mangfold i kommunen.

Informasjon om multidose

Feilleveransene av ferdigdoserte tabletter omfatter ikke Skaun kommune

Eiendomsskatt for 2019

Alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til Skaun kommune. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, helse- og omsorgstjenester og andre tilbud som for eksempel bibliotek og vedlikehold av veger og uteområder.

Utsending av eiendomsavgifter 1. termin

I disse dager sender vi ut første termin med eiendomsavgifter. Spørsmål?

Inspirasjonstreff - med fokus på lokalmat, grønt reiseliv og Inn på tunet!

Sted: Mogård gård, Melhus

Tid: 26. februar kl.18.00 - 22.00

Påmelding innen 22. februar

Allsang i Børsa samfunnshus

Allsangkveld tirsdag 12.mars, kl. 18.00.
For mer informasjon, se her.

Gir oss inspirasjon til å bli enda bedre!

Forbrukerrådet har testet hvor godt landets 422 kommuner kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud. Testen viser en kraftig forbedring for Skaun.

Allmøte om kulturminneplan for Skaun kommune

Tirsdag 12. februar kl. 18.00 på Skaun rådhus

UKM - Ung Kultur Møtes

Lokalmønstringa av UKM i Skaun er over for i år. Tusen takk til alle involverte for et supert UKM- arrangement. Det ble en flott dag med stor deltakelse og strålende kulturprestasjoner av alle involverte. «Makan til fantastisk og talentfull ungdom skal du lete lenge etter!» sier UKM-koordinator Trine Segtnan.

Uthogging og tynning på Grønneset

Skaun kommune har startet arbeidet med uthogging og tynning av skogen på Grønneset friluftsområde.