Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjøringer og høringer

Informasjon om saken og tidsfrist finner du i den aktuelle høringen.

Høringssvar kan sendes til Skaun kommune på følgende måter:

 

Omgjøring av vedtak i navnesak

Statens Kartverk har 13.10.2020 gjort om på sitt vedtak i sak 2015/18. Opprinnelig ble Havsmoen vedtatt som gårdsnavn. Det ble klaget på skrivemåten i gårdsnavnet, og Statens Kartverk har tatt klagen til følge.

Endring i forslag til valg av meddommere 2021-2024

Valgutvalget vedtok i møte 06.07.20 endring i forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i minimum i to uker. Frist for å komme med merknader er 23. juli 2020.