KRIK

Allidrettstilbud i regi av kristen idrettskontakt, Skaun

: Rossvoll flerbrukshall
Tid: fredag 24. mai 19:00