Åpent treffsted

Grilling, Kake og kaffe. Hyggelig prat.
Åpent for alle. Vel møtt!

: Årvak, Børsa
Tid: torsdag 13. juni 18:00