Besøksbaby

Aktivitet for å skape gylne øyeblikk og livskvalitet for beboere ved Rossvollheimen.
Positivt tiltak for store og små. Invitasjon til babyer og deres mødre/fedre.

: Rossvollheimen
Tid: mandag 17. juni 11:00