Råd for personer med funksjonsnedsettelse

: Formannskapssalen, Skaun rådhus
Tid: onsdag 23. november 10:00