Åpent treffsted

Vi møtes for hyggelig prat og sosial stund. Enkel servering. Åpent for alle. Velkommen!

Arrangør: Mental Helse
: Årvak
Tid: torsdag 15. desember 18:00