Beskrivelse

Kommunen yter avlastning i form av dagtilbud, avlastningsopphold i kommunal bolig eller avlastning i eget eller i andres private hjem. Avlastningen skal gi deg rom for nødvendig fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk. Avlastningen kan gis i noen timer, enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste.

Tilbud om avlastning kan gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge.

Tjenesten har til hensikt å:

  • gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosialt nettverk
  • hindre utmattelse hos omsorgsgiver
  • gi pårørende nødvendig og regelmessig ferie og fritid
  • gi pårørende mulighet for å delta i vanlige samfunnsgoder og aktiviteter

Målgruppen for avlastning er den som yter omsorg til barn og unge med særskilte behov.