Avlastning er et tilbud til deg som er pårørende, som har veldig tyngende omsorgsoppgaver. Tilbudet gis for en begrenset periode, og kan organiseres på ulike måter og ut i fra behov.

Avlastning er et gratis tiltak.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester