I tiden fra og med fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet. Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og loven om båndtvang er for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Skaun kommune har ingen ekstraordinær båndtvang. Utenom den generelle tiden for båndtvang kan hunder gå løs, dersom den er under kontroll. Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang, kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet.

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.