Bekymringsmelding til barnevernet

Bekymringsmelding til barnevernet

Barneverntjenesten i Skaun inngår fra i et interkommunalt samarbeid med Melhus kommune. Barneverntjenesten har kontorsted i Melhus rådhus.

Ansvarlig enhet:

Familie og forebygging, Melhus og Skaun barnevern
Telefon: 72 85 82 01
Barnevernsvakt: 02800
​Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusveien 2
​Postdresse: Familie og forebygging, Melhus og Skaun barnevern, Rådhusveien 2, 7224 Melhus