Barnehageplass

Søknad om ny barnehageplass, endring av oppholdstid og overflytting til annen barnehage skal leveres elektronisk.

Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret og som søker innen søknadsfristen, har en lovfestet rett til barnehageplass. Her finner du en oversikt over barnehagene i Skaun

Ansvarlig for samordnet opptak i Skaun er Grete Anita Lefstad telefon 72 86 72 61.

Søk ny barnehageplass/overflytting her 

Merk:

  • De som har plass, beholder plassen til den sies opp

  • De som ønsker endring fra 01.08.19, må søke på nytt

  • De som søker innen fristen, men har behov for plass senere i året, blir registrert og vurdert ved eventuell ledig kapasitet.

  • De som har søkt for inneværende barnehageår med ikke fått plass, står på venteliste til våren 2019, men må søke på nytt for plass fra 01.08.19.

For mer informasjon eller hjelp til å søke, ta kontakt med ansvarlig for samordnet opptak på telefon 72 86 72 61

Etter at søknaden er sendt inn elektronisk, vil du innen et par dager motta bekreftelse på e-post om at søknaden din er mottatt.

NB! I fektet «bakgrunn for søknaden» kreves det skriftlig dokumentasjon for punktene «prioritert opptak»

Viktig informasjon om betaling av barnehageplass

Betalingssatser finner du her

Her finner du mer informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.


Lenker

Lov om barnehager
Rammeplan for barnehager
Vedtekter for barnehagene i Skaun
Sektorplan for barnehagene i Skaun

Tips en venn Skriv ut

Skjema