Skolene planlegger for at elever kan jobbe hjemmefra, og forsøker å strekke seg så langt som mulig for å legge til rette for at elevene får utført skolearbeid hjemmefra. Det vil bli utsendt ukeplaner med arbeidsoppgaver for alle trinn fra mandag 16.mars.

God dialog mellom barnehage/skoler og hjemmet blir viktig for oss de neste ukene. Nødvendig informasjon vil komme fortløpende. Viser også til oppdatert informasjon på Skaun kommune sine nettsider og www.fhi.no

Kommunen jobber med å få på plass en tilsynsordning i barnehager og skoler. Denne skal gjøre det mulig at foresatte, som har en samfunnskritisk funksjon, fortsatt kan utføre denne.

Skaun kommune kommer ut med mer informasjon om dette i ettermiddag.

De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Mange barn kan imidlertid bli redde når de hører om koronavirus, og de tiltak som nå iverksettes. Det er viktig å snakke med barna og gi faktabasert kunnskap om sykdommen og fortsette med god håndhygiene.