Beredskapsplaner

Skaun kommune har vedtatt planverk for kommunal beredskap og kommunal kriseledelse. I planverket er beredskapsplanen delt i en generell del som er tilgjengelig for alle, og en operativ del som er unntatt offentlighet, jf. offentleglova §21. Planen baserer seg på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Skaun kommune som er utarbeidet av SAFETEC oktober 2018. ROS-analysen kan fås ved å kontakte kommunens beredskapsansvarlig.

Beredskapsansvarlig: Sigve Laugsand
Tlf.: 72 86 72 05
Mobiltlf.: 404 17 205
E-post: Sigve.A.Laugsand@skaun.kommune.no

Beredskapsansvarlig: Erik Eide
Tlf.: 72 86 72 76
Mobiltlf.: 926 30 984
E-post: Erik.Eide@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema