Skaun kommune har vedtatt planverk for kommunal beredskap og kommunal kriseledelse.

I planverket er beredskapsplanen delt i en generell del som er tilgjengelig for alle, og en operativ del som er unntatt offentlighet, jf. offentleglova §21. Planen baserer seg på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Skaun kommune som er utarbeidet av SAFETEC oktober 2018. ROS-analysen kan fås ved å kontakte kommunens beredskapsansvarlig.

 

Generell del av beredskapsplan

Plan for helseberedskap