Børsa skole er en barneskole som ligger i Børsa sentrum. Vi flyttet inn i ny skole i oktober 2015, og vi har fått et skolebygg og en flerbrukshall der både elever og voksne trives. Våre nærmeste naboer er Børsa barnehage, Skaun ungdomsskole og Skaun rådhus.

På Børsa skole jobber vi for at elevene skal få undervisning med best mulig individuell tilpasning. Det er viktig for oss at elevene våre opplever at de tilhører et trygt og utviklende fellesskap. Vi har fokus på tidlig innsats, både når det gjelder faglig og sosial utvikling. Skolens visjon er trygghet i leik og læring.

Vi har fire satsingsområder for årene 2014- 2018. Tre av dem er felles for alle barneskolene i Skaun: 1: Vurdering for læring og utvikling, 2: Et godt læringsmiljø og 3: Tilpassa opplæring. Som det fjerde satsningsområdet har skolen valgt utvikling av skolebiblioteket. 

nullmobbing_small_hvit.png