Brann og feiing

Beredskapskontoret er en enhet under teknisk avdeling og har ansvar for alt som har med beredskap å gjøre.
· Akutt forurensing
· Sivilt beredskap
· Brann-og feiervesenet

Akutt forurensing
Skaun kommune er med i det interkommunale utvalget mot akutt forurensing IUA, der Trondheim er vertskommune. Kommunen er for tiden representert i utvalgets beredskapsråd.

Sivilt beredskap
Kommunen har en beredskapsplan som skal iverksettes ved eventuelle katastrofer eller større aksjoner der mennesker og store verdier står i fare.

Brann-og feiervesenet
Det er i hovedsak Lov om brannvern m.v. med forskrifter som regulerer arbeidsoppgavene til brann-og feiervesenet. Loven har som formål å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner. 

Brann-og feiervesenet består av brannsjef, 1 feier og 1 feiersvenn i faste stillinger, samt 17 brannmannkap på deltid. Vaktordningen er ikke rullerende, men teknisk har befalsvakt for brannvesenet, og det er egen sjåførvakt i helger og høytider.

 

Brannsjef Leif H. Bremnes   928 44 458
Varabrannsjef Ronny Ramsøskar   911 73 858
Feier Rolf Jomar Nilsen 72 86 74 01   481 50 154
Feier Frode Jensen 72 86 74 01 907 81 826

Andre oppgaver for brannvesenet utover primæroppgavene, brann og ulykker, i henhold til gjeldende lover og forskrifter:
· Forebyggende arbeid, informasjon-og motivasjonstiltak
· Brannsyn i særskilte brannobjekt (§ 2-bygg)
· Behandle søknader om brannfarlige varer og væsker og gasser under trykk, samt eksplosive varer, herunder fyrverkeri

Feiervesenet utfører også, i tillegg til ordinær feiing og tilsyn:
· Kontroll og tilsyn samt feing og effektmåling av fyringsanlegg
· Kontroll av piper og ildsteder med skriftlig rapport i forbindelse med eiendomsoverdragelser mot godtgjøring
· Informasjon om piper, ildsteder og riktig fyring ved henvendelse

Forbered deg på besøk av feieren; hvordan skal stigen stå og hvilken takstige er godkjent? Les mer informasjon her: Feier'n kommer

Behovsprøvet feiing står nå på trappene til å bli innført. Forskriften krever at det skal feies og utføres tilsyn minst hvert fjerde år.

Tips en venn Skriv ut

Skjema