Beredskapstelefon hvis brann: 110

Brann- og redningstjenesten inngår i et vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune.

Se Orkdal kommunes hjemmesider for mer informasjon