I september 2016 flyttet 4.-7.trinn inn i et nytt skolebygg. Samtidig fikk 1.-3.trinn bedre plass i det gamle bygget. Skolens uteområder er rustet opp og gir gode muligheter for allsidig lek.

Les mer om oss i skolens brosjyre!

Slik arbeider vi

Formidling foregår i grupperom/formidlingsrom og i avgrensede deler av arealet. Elevene sitter i en lytte / samtalekrok. Det er 2-3 grupperom/formidlingsrom knyttet til hver avdeling. På formidlingsrommene er det videokanon/smartboard.

Vi har mulighet for ulik gruppeinndeling – ikke nødvendigvis gammel klasseinndeling. Vi kan variere mellom store og små formidlingsgrupper, og ha fleksibilitet når det gjelder både personell og grupperinger.

Hver avdeling har et fellesareal med arbeidsplass til hver elev. Fellesarealet er området for rolig arbeid. Elevene har stasjonsundervisning eller jobber etter arbeidsplan, enten på tavla eller i papirutgave. Når elevene jobber med arbeidsplan, tas alle undervisningsrom i bruk. Vi har som mål at 70% av skolens arealer skal være i bruk til enhver tid.

Trinnene har noe ulik start- og slutt-tid. De har også friminutt til ulike tider, bortsett fra matpausen. Det gir trinnene tid for seg selv på arealene samtidig som de har bedre plass når de er ute. På denne måten utnyttes skolens areal maksimalt.

Ved inn- og utgang er det voksne til stede i garderobene. Elevene stiller opp før inngang.

Ved å ha flere voksne til stede på samme areal, sikrer vi tilstedeværelse av voksne dersom elever trenger ekstra oppfølging og hjelp. Vi har tett samarbeid på team og trinn når det gjelder organisering, regler og rutiner.

Planer

I VINKEL - om utbyggingen av Buvik skole

Buvik SFO

SFO er et aktivitets- og leketilbud for barn i 1. - 4. trinn.

I SFO står fritid, trygghet og lek i sentrum. Leken står i fokus på SFO. Vår jobb er å være med å skape gode lekearenaer, og å støtte og hjelpe barna i lekrelasjon.

Uteområdet vårt gir mulighet for mange ulike aktiviteter, som aking, klatring, ball og korte turer m.m. Vi har tilgang på både, elv, sjø, skog og åkrer.

Buvik SFO holder åpent: 07.00 - 17.00

 

Lillegruppa (1. trinn) 915 26 789

Mellomgruppa (2. trinn) 947 86 348

Storgruppa (3. og 4. trinn) 913 96 521

SFO-leder Bente Sandø 72 86 89 09

nullmobbing_small_hvit.png