Driftstilskudd frivillige lag og organisasjoner 2019

Skaun kommune minner lag og organisasjoner om fristen for å søke om kulturmidler/driftstilskudd for 2019. Søknadsskjema for kulturmidler, og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune finnes på Skaun kommunes hjemmeside: Her

Søknadsfristen for 2019 er 1. mai. Søkere som ikke overholder fristen kan ikke påregne å få sin søknad behandlet. 


Følgende summer er til fordeling på de enkelte områder:

 • Barne- og ungdomsorganisasjoner:     kr. 50 000,-

 • Idrettslag og idrettsanlegg:                 kr. 370 000,-

 • Samfunnshus/forsamlingshus:           kr. 40 000,-

 • Sang- og musikklag:                           kr. 125 000,-

 • Andre kulturorganisasjoner:               kr. 40 000,-

 • Helse om omsorgsorganisasjoner       kr. 10 000,-

   

  Andre tilskuddsordninger

  Ut over driftstilskuddene til lag og organisasjoner ønsker vi også opplyse om tilskudd til følgende tiltak:

 • Tilskudd til løypekjøring har søknadsfrist som tilskuddene over, altså 1. mai. Denne tilskuddsordningen gjelder for de fire allidrettslagene.

   

  Til orientering

 • For samfunnshusenes del gjøres fordelingen administrativt, for de fire andre kategoriene innen kulturfeltet blir midlene fordelt etter politisk behandling. 

 • Rene idrettsbygg/klubbhus får ikke støtte via midlene forbeholdt samfunnshusene.

fotballglede
Tips en venn Skriv ut

Skjema