Familiesenteret er et lavterskeltilbud til barn, unge og familier som opplever utfordringer innenfor ulike områder. Familiesenteret bidrar med råd, veiledning og samtaler knyttet til oppvekst, trivsel, psykisk helse, familieliv og foreldreskap. Familiesenteret er et gratis lavterskeltilbud, her kan du komme med både små og store spørsmål, og du trenger ikke henvisning.

Dersom det er behov for å samarbeide med andre tjenester, vil disse bli invitert inn i samtalene etter samtykke fra deg. Det kan for eksempel være skole, barnehage, PPT eller NAV.

Familiesenteret i Skaun kommune tilbyr samtaler fredager i partallsuker. Ta kontakt for å bestille time.