Familieveiledning for foreldre og ungdommer i Skaun

Kjærlighet og Grenser er et universelt forebyggingsprogram, rettet mot familier med ungdom på 7. eller 8. trinn. Sentralt i dette programmet er videofilmer som danner grunnlag for refleksjon og diskusjon. Programmet varer i 7 uker og retter seg mot familiene, med like stor vekt på ungdom og foreldre.

Målet er å:

  • styrke beskyttende faktorer når det gjelder psykiske helseplager
  • veilede foreldre i forkant av ungdomstida
  • forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer
  • forbedre samarbeidet mellom hjem og skole
  • bygge gode foreldrenettverk
  • øke ungdommenes sosiale kompetanse

Programmet har vært kjørt av helsesøstrene i Skaun kommune i flere år, og det har variert om det har vært et tilbud på 7. eller 8.trinn. Programmet kjøres nå på 7.trinn, og oppstart blir i uke 3 i 2019. Nærmere informasjon blir gitt gjennom skolenes informasjonskanaler.

For mer informasjon om temaet og forebyggingsprogrammet, se KoRus sin nettside.

Helsesøstrene håper på stor oppslutning, og ønsker alle foreldre og ungdommer på 7.trinn hjertelig velkommen!

 

«Skulle vært obligatorisk for alle foreldre»

«Skaper refleksjon og gode samtaler mellom foreldre og ungdom»

«Fint å høre andre foreldres meninger om disse temaene»

 

Ungdom og foreldre
Tips en venn Skriv ut

Skjema