Polygonpunkter

Disse punktene er etablert av Skaun kommune eller Statens vegvesen.
Punktene er bestemt i NGO1948 (Akse III). De fleste er også bestemt i høyde.


Høgdefastmerker

Statens kartverk etablerte i 1990 høgdefastmerker langs eksisterende E39.
Disse er bestemt ved presisjonsnivellement.


Trekantpunkter

Etablert av Statens kartverk.
Er bestemt i NGO1948 (Akse III) og EUREF89 (UTM sone 32).
Punktene er høydebestemt.


Landsnettpunkter

Landsnett ble etablert i Skaun i 2000.


Felles for punktene

Høydene refererer seg til Normal Null av 1954.