Sjøfiske

Fjorden er fiskerik, og man kan få god fangst av de fleste fiskearter. Tråsåvika camping leier ut båt med motor. De har filetbenk og brygger for utleiebåtene.

Fiskevann

Kommunen har 46 fiskevann. Innsjøen Laugen er populær, oftest til å fiske fra båt. Det er flere gode fiskevann i nærheten. Fiskeslagene er ørret, røye og ål. Ørreten er mest utbredt i de fleste vann.

Isfiske

I kommunen finnes en rekke muligheter til å fiske på isen. Innsjøen Laugen er viden kjent blant entusiaster. Sesongen starter ved juletider, og varer så lenge isen ligger om våren. Vi kan tilby isfiske på flere vann. Det fiskes etter ørret og litt røye. Hovedbestanden i området er ørret. Fiskemetoden er som regel pilking med maggot eller mark som agn. Størrelsen på fisken kan variere, gjennomsnittet ligger på 200-300 gram.

Laksefiske

To av Norges beste lakselver, Orkla og Gaula, ligger i området. Også smålakselvene Forra, Bua, Vigda og Børselva. Laksefiskesesongen varer fra 1. juni til 31. august i de store trønderske elvene.

Fiskekort kan kjøpes på https://www.inatur.no/