Alle nye flyktninger som bosetter seg i kommunen, blir innkalt til samtale av helsesykepleier. Hensikten med dette er å kartlegge status når det gjelder tuberkulose, vaksinasjon, og fysisk og psykisk helse. Syn- og hørseltest inngår også.

Dersom du har behov for det, får du tilbud om oppfølgingssamtaler og eventuelt hjemmebesøk. Helsesykepleier kan henvise deg til andre helsetjenester i kommunen, og være behjelpelig med å gå gjennom helserelatert post.

Når det gjelder barn, sørger helsesykepleier for at de blir innkalt til Skaun Tannklinikk, og at de overføres til helsesykepleier ved den skolen de skal gå på.

 

Helsesykepleieren har åpen trefftid på Voksenopplæringen hver tirsdag kl. 08.00-11.30, og er en av veilederne i foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) for introduksjonsdeltakere.