Flyktningtjenesten

Fagleder: Latifa Nasser telefon 72 86 72 65

Besøksadresse:
Rådhusvegen 8, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa
Telefon sentralbord: 72 86 72 00

 

Flyktningetjenesten har åpent mandag til fredag fra kl 08.00 - 16.00. Det er tre ansatte i tjenesten; fagleder, rådgiver i introduksjonsprogrammet og miljøarbeider.

 Latifa Nasser

 72 86 72 65

404 17 265

Fagleder

 Elly de Wert

72 86 73 71

908 20 913

Rådgiver i introduksjonsprogram

 Vahid Vazirgul

72 86 72 24

902 96 209

Miljøarbeider

 

 

 

 

 Våre hovedarbeidsoppgaver:

  • Bosetting og etablering av flyktninger etter politisk vedtak og avtale med IMDi
  • Ansvar for introduksjonsprogram og oppfølging av alle som deltar i programmet.

Flyktningetjenesten bistår flyktninger som blir bosatt i Skaun. Gjennom et lovfestet introduksjonsprogram skal de lære seg det nødvendige for å kunne bli selvhjulpne i norsk samfunns- og arbeidsliv. Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år (§ 5.Programmets varighet, Introduksjonsloven).

Flyktningetjenesten samarbeider med Voksenopplæringen, NAV, helsesøster for flyktninger og flyktningehelseteam og Frivilligsentralen i arbeid med å kvalifisere hver enkel deltaker i introduksjonsprogrammer. Det er også tett samarbeid med skole og barnehage.

Skaun kommune har egen voksenopplæring som har ansvar opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Familiegjenforente som er gift med en norsk statsborger og har rett og plikt til opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, kan ta direkte kontakt med Skaun voksenopplæring.


Aktuelle lenker:
Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kompetanse Norge

Tips en venn Skriv ut

Skjema