Faste medlemmer fra Senterpartiet, Buviklista, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 1. Gunn Iversen Stokke
 2. Mildrid Wiggen Gimseng 
 3. Kim-Are Næss Leistad 
 4. Marit Therese Halvorsen 
 5. David Sørli Nielsen

Faste medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Høyre

 1. Tove Sommerschild 
 2. Jørgen Høyem 
 3. Martin T. Engen 
 4. Ellinor B. Bustad

Varamedlemmer

Varamedlemmer fra Senterpartiet, Buviklista, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 1. Turid Blækkan 
 2. Siw Marit Dalheim Bårdvik 
 3. Øystein Wiggen 
 4. Kjell Dagfinn Øiaas 
 5. Per Gunnar Lofgren 
 6. Kim Rud Petersen

Varamedlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Høyre

 1. Vegard Sem 
 2. Lars Arne Pedersen 
 3. Arne Morten L. Johnsen 
 4. Lars T. Frengstad 
 5. Barbro Bolme 
 6. Johanne Hammer