Beskrivelse

Du kan søke om fritidskontakt dersom du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Dere møtes for å dra på aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør hvilke aktiviteter som skal gjøres. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe, og fritidskontakten får godtgjørelse fra kommunen.

Målgruppen for fritidskontakt er deg som har behov for bistand under aktiviteter på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Tjenesten er behovsprøvd og din situasjon kartlegges før eventuelt tildeling av tjeneste.