Ønsker du hjelp til å få en mer aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse?

Dette kan kommunens fritidskontakter hjelpe deg med! Dere kan møtes for å dra på ulike aktiviteter sammen, og det er dine interesser og behov som er i fokus.

Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe, og fritidskontakten får godtgjørelse fra kommunen. Da dette er en behovsprøvd tjeneste må situasjonen din kartlegges før du eventuelt får tildelt en fritidskontakt. Målgruppen for fritidskontakt er deg som har behov for bistand under aktiviteter på grunn av funksjonsnedsettelse, alder eller sosiale utfordringer.

Trykk på knappen Skjema for å komme til søknadsskjema. Du må logge inn med bankID.

 

Ønsker du å bli fritidskontakt?