Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2017 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2017 får uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine.

1.dose: tirsdag 26.09. kl.15.00-18.00

2.dose: tirsdag 05.12. kl.15.00-18.00

3.dose: tirsdag 17.04. kl.15.00-18.00

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine