På Grønneset er det variert natur, med skogområder og store gressletter. Her kan du oppleve skogens ro og høre bølgeskvulp mot svaberg og steiner. Her kan du slappe av, bade og sole deg, gå på stier og veier i området, fiske, drive ballspill og lek, grille og nyte naturen.

Vi ønsker at Grønneset skal være tilgjengelig for alle

Ånøya er en av Trøndelags reneste innsjøer, og friluftsområdet er lett tilgjengelig der det ligger mellom riksvei 708 og vannet. Området er på 130 dekar, Skaun kommune står for drift og vedlikehold av området.

Friluftsområdet er tilrettelagt for alle, også for barnevogn og rullestolbrukere, som trenger mer enn en enkel sti for å komme seg ut i naturen. Det er rullestolvei fra parkeringsplassen til strandområdet, og det finnes toalett for rullestolbrukere. Brygga er tilrettelagt slik at man skal kunne fiske fra rullestol, og også komme seg over i båt.

Mye er gjort for at det skal være trivelig å komme til og å være på Grønneset

Skaun kommune driver et kontinuerlig vedlikehold og en stadig utvikling av Grønneset. Vi setter mye inn på at du og dere skal trives på området og kan altså friste med

 • fine grøntområder

 • toaletter

 • vannkraner

 • rullestolvei

 • mange benker og bord, flere av disse tilrettelagt slik at også rullestolbrukere skal kunne finne plass

 • stor parkeringsplass

 • ei flott flytebrygge

 • deler av grøntområdene våre er nylig drenert

 • rullestolveien på området ble bygget samtidig med at området ble anlagt på 90-tallet. Denne er senere asfaltert på nytt. Den starter helt sør på parkeringsplassen.

 • informasjonstavler og gjerder er satt opp

 • stier er ryddet og merket

 • tre gapahuker er satt opp på området

 • tre flotte stålgriller er tilgjengelig. Så vær vennlig å bruk disse framfor engangsgriller.

 • tilrettelagte bålplasser og lekeapparater

   

Grilling

Vi oppfordrer alle som skal til Grønneset om å bruke oppsatte griller. Ta med eget grillkull og bruk de oppsatte stålgrillene.

Vi erfarer at mange legger på for mye kull på stålgrillene – og anbefaler at man moderer mengde kull slik at pølser og annen grillmat kan grilles og ikke brennes. Vi ber om at det ikke brukes engangsgriller på området, da vi erfarer at dette kan skade benker og bord, at det lager merker i bakken og at det kan føre til brann.

Årets friluftsområde i 2001

Grønneset ble i 2001 tildelt 2. plassen i kåringen av årets friluftsområde. Kåringen ble arrangert av Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet) og Friluftsrådenes Landsforbund, i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Etter juryens mening kan området tjene som et godt eksempel på tilrettelegging av friluftsområder for funksjonshemmede, der hensynet til naturkvalitetene er balansert på en fin måte. Skaun kommune har vist at det, for alle kommuner, er mulig å legge til rette for naturopplevelser og allsidig friluftsliv for alle innbyggere, med enkle midler.

Kåringen skjedde blant 14 friluftsområder, som var nominert gjennom fylkesvise kåringer. Disse var igjen valgt ut blant 50 forslag.

Fiske

Grunneierne rundt Ånøya ønsker deg velkommen til å nyte vannet og de omliggende utmarksområdet til rekreasjon og friluftsliv. Vannet har en god bestand av aure, ål og røye. Sportsfiske kan utøves både i sommer- og vintersesongen. Fiskekort kan kjøpes på nett – se link

https://www.inatur.no/fiske/50d17d62e4b0d4c4dc6f72fb/sportsfiske-pa-anoya-nar-trondheim

Store grupper

Skaun kommune ber om at store grupper som ønsker å bruke området melder ifra til oss. Vi ser at dette både er klokt for dere som skal bruke området, en også for oss som tilrettelegger området for bruk for dere.

Ta kontakt med Skaun kommune – ved Servicekontoret på tlf 72 86 72 00

Søppelhåndtering

Vi har valgt å ha kun en stor søppelkontainer oppe ved parkeringsplassen, og ber om at du tar med søppel fra friområdet og kaster dette i den store kontaineren. På forhånd takk.

Historie

Grønneset har en lang historie, og det tok vel 20 år fra forslaget om et stor friområdet på Grønneset kom opp til området var opparbeidet. Spørsmålet om å sikre arealene på Grønneset til friluftsområde, kom allerede i 1971, i forbindelse med generalplanarbeidet i Skaun kommune. I 1973 kjøpte kommunen hele eiendommen etter tilbud fra eieren Arne Riseth. Han ønsket at området ved vannet skulle komme allmennheten til gode. Planarbeidet startet også i 1973. Men da planen skulle behandles i 1978, ble saken stilt i bero på grunn av politisk uenighet.

Hovedutvalget for kirke, kultur og fritid tok saken opp igjen i 1984. I 1986 ble reguleringsplanen vedtatt, og staten sikret den største delen av området. Opparbeidelsen og tilretteleggingen av området startet i 1988, og arbeidet var ferdig i 1991.

Skaun kommune har sammen med staten (Miljødirektoratet) som er den formelle grunneieren jobbet godt for å ta vare på og utvikle Grønneset friluftsområde.

Vi håper du vil trives på Grønneset, og at du forlater området slik at de som kommer etter deg får den samme fine opplevelsen.