Helse og omsorg

Tjenestene innafor helse og omsorg er tverrfaglige med fokus på forebyggende arbeid, og skal sørge for at barn, unge og voksne med behov får hensiktsmessig bistand. Vi skal bidra til at Skaun kommune er en god kommune å vokse opp i og bo i.

Helse og omsorg består av følgende enheter og fagområder:

Tildelingskriterier:

Skaun kommune har vedtatt følgende tildelingskriterier for tildeling av hjemmebaserte tjenester og rett til langtidsplass.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Barn, famile og helse: Eli Haugen 72 86 72 60
Enhetsleder Hjemmetjenesten: Bodil Wilmann 72 86 73 60
Enhetsleder Rossvollheimen: Line Kirksæther 72 86 73 32


Kommunal sengepost SiO: 72 48 30 22

Regional kreftkoordinator (les mer):
Liv Ågot Hågensen
Regional Kreftkoordinator i SIO
liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no
Tlf: 72 86 72 72/930 41 176 (kl. 8 - 16)

 

Tips en venn Skriv ut
// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });