Hva er hensikten med Helseplattformen, for deg og for alle de som jobber som helsepersonell?

For at du som innbygger skal få god og profesjonell helsehjelp, må helsepersonellet ha nødvendig informasjon om deg, helsetilstanden din og noen ganger også din sykdomshistorikk. Det er nettopp dette som er poenget med Helseplattformen, en innbygger - en journal.

I stedet for at helseopplysninger om deg lagres i ulike journalsystemer avhengig av om du har vært hos fastlege, helsestasjon, sykehus eller annet, skal altså alle dine helseopplysninger samles på et sted. Dette fører til at de som yter helsehjelp, uavhengig av hvilken instans de jobber i, vil ha de nødvendige opplysningene for å gi deg den helsehjelpen du trenger. 

Helseplattformen er et stort prosjekt, og gjelder for hele Midt-Norge.

Her kan du se en film om Helseplattformen!

Hva er status for Helseplattformen i Skaun?

I midten av august 2022 vil forprosjektet for Helseplattformen settes i gang. Videre skal tjenesteavtalen tas inn i Kommunestyret for behandling, før hovedprosjektet starter i januar 2023.

Helseplattformen som system, skal kunne tas i bruk i Skaun i løpet av starten på 2024.

HelsaMi - en innbyggerportal

HelsaMi kan ses som et supplement til Helsenorge, som de fleste er kjent med.

På Helsenorge har du den store oversikten over blant annet fastlege, medikamenter og resepter. På HelsaMi kan du i tillegg til dette, se, bestille og endre timeavtaler, få tilgang til journalen din, se prøvesvar, komme i kontakt med helsepersonell, og du kan velge å dele informasjon med dine nærmeste pårørende.

Her kan lese mer om, og logge inn på HelsaMi.