Med helseplattformen etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister i hele midt-norge. 

Skaun kommune sammen med alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen. Det ble gjort vedtak i kommunestyret den 15. april om at Skaun kommune løser ut sin opsjon, trer inn i samarbeidsavtalen for Helseplattformen, kjøper en andel av aksjene og tiltrer aksjonæravtalen for selskapet.

Etableringen av ett felles journalsystem for Midt-Norge berører til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere. Dette innebærer at dagens fagsystemer innenfor helse- og velferd, helsestasjon/skolehelsetjeneste og legevakt kan erstattes av ett arbeidsverktøy som samler alt på samme sted.

Løsningen Helseplattformen utvikles av Helseplattformen AS og den amerikanske leverandøren Epic.

Helseplattformen skal etter planen settes i produksjon i Skaun i løpet av høsten 2023.

Les mer på helseplattformen.no