Siden er under oppussing!

 

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for deg mellom 13 og 21 år. Hos oss kan du få svar, råd og veiledning på spørsmål om fysisk, psykisk og seksuell helse. Alle ansatte hos oss har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon kommer.

Hva trenger du å snakke om?

Hos oss kan du snakke om mye forskjellig, og ingenting er forbudt å snakke om. Minner om at alle ansatte hos oss har taushetsplikt.

Aktuelle tema kan være:

  • Prevensjon
  • Psykiske vansker
  • Seksualitet, seksuell orientering og seksuelt overførbare sykdommer
  • Graviditet
  • Rus