Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Tilbudet som gis i svangerskap, helsestasjonen fra 0-5 år, i skolehelsetjenesten fra 6-20 år, og på helsestasjonen for ungdom er gratis.

Våre hovedarbeidsoppgaver:

  • Svangerskapskontroller
  • Sped- og småbarnskontroller
  • Skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom
  • Vaksinering
  • Miljørettet helsevern

.