Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du ha rett til en parkeringstillatelse, slik at du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Slik søker du:

Elektronisk søknadsskjema Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

PDF Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Slik søker du:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Dette er et fellessjema for forespørsler om tjenester som behandles av enhetene Barn, familie og helse, Hjemmetjenesten og Rossvollheimen helse- og omsorgssenter