Norgeshus AS har på vegne av tiltakshaver HAW Eiendom AS søkt om en mindre endring av reguleringsplanen for Snøfugllia, PlanID 200606, vedtatt 22.11.2006. Det ble avholdt oppstartsmøte med Skaun kommune den 15.04.2021.

Alle plandokumenter og vedlegg finnes i vedlegg og kan lastes ned på www.norgeshus.no/no/presse. Høringsfristen settes til 6 uker og eventuelle endringsforslag merkes «20-0662 Snøfugllia» og rettes til:

Norgeshus AS v/Vidar Julian Grovassbakk, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post : Vidar.Julian.Grovassbakk@norgeshus.no innen 11. august 2021.

Dokumenter: