Info til nye innbyggere

Informasjon til og integrering av nye innbyggere.

Vi i Skaun ønsker å ha fokus på deg som er ny i kommunen. Vi er en vekstkommune, og vi er bevisst på vår rolle i arbeidet med å integrere deg og dine i kommunen og nærmiljøet.

Vi ønsker å møte våre nye innbyggere for å informere om kommunens tjenester. Samtidig med dette vil vi sørge for at nye innbyggere og etablert foreningsliv har et felles møtepunkt. Gode nettverk og et aktivt foreningsliv er limet i samfunnet, og vår oppgave er å legge til rette for at dette limet skal dannes, vedlikeholdes og herdes.

I 2019 vil vi komme tilbake med et utvidet tilbud ovenfor nye innbyggere, men for 2018 er det informasjonen som følger under som beskriver vårt tilbud.

Velkomstpakke
I september blir det sendt ut "velkomstpakke" til alle nye innbyggere som flyttet til Skaun kommune etter 1. september 2017. I denne pakken er det med informasjon vi håper du som ny innbygger i Skaun finner relevant. Her er det ved siden av velkomstord og invitasjon fra ordfører med et lagshefte der en stor del av kommunenes frivillige organisasjoner presenterer seg og sin aktivitet og det følger ei turbok, et turkart og annen info vi mener er relevant.

Vi har tidligere fått tilbakemeldinger om at ikke alle velkomstpakkene har nådd frem til adressatene, vi håper derfor at du/dere tar kontakt med oss hvis du er ny i kommunen og det ikke dukker opp en slik i postkassen din i innen utgangen av uke 38.

Guidet tur i kommunen lørdag 29. september
Lørdag 29. september er det guidet tur gjennom Skaun kommune for nye innbyggere. Turen er gratis og oppmøtet er utenfor Skaun rådhus kl. 11.00. Mer informasjon om turen finnes i velkomstpakken.

Denne dagen kjører vi gjennom kommunen og får med oss plassering av skoler, barnehager, forsamlingslokaler, severdigheter og kulturminner. Vi stopper på noen utvalget plasser og får en orientering underveis.

Det er påmelding til turen – til postmottak@skaun.kommune.no

Det blir servert lunsj underveis.

Tiltak i lag og organisasjoner
Skaun kommunen setter av midler til lag og organisasjoner som arrangerer tiltak rettet mot nye innbyggere og integrering av nye innbyggere i lagsaktiviteten i kommunen. Alle lag som gjennomfører tiltak får et tilskudd på kr 2 000,-. Ved ekstra kostnadskrevende tiltak vil støtten kunne utvides.

Oppsummering
Vi oppfordrer alle nye innbyggere om gjøre en innsats for å bli best mulig integrert i eget nærmiljø og din nye kommune.

Fortsatt er det slik at den viktigste delen av integreringsjobben fra kommunens side overfor deg og din familie skjer i skoler, barnehager og andre kommunale enheter du oppsøker. Dette er enheter som har kompetanse og erfaring i å se deg som er ny i kommunen. Husk å spørre disse om råd og tips du har som ny innbygger. Videre er det samtalen med naboen og integreringen i idrettslaget og skolekorpset som er det viktigste integreringsarbeidet.

Vi ber dere kikke godt igjennom velkomstpakken – og ikke minst delta på guidet busstur. Tilbakemeldingene fra de som har benyttet seg av dette tilbudet tilsier at dette er noe som oppleves relevant og er med å gi et nytt og annerledes bilde av kommunen.

Tips en venn Skriv ut

Skjema