På deler av strekninger med gatelys langs gamle E39, i Eggkleiva og på Venn vil gatelysene være tent i deler av døgnet denne sommeren , da det kommer an på om strømforbruket er målt eller ikke. Der forbruket ikke er målt må kommunen betale det samme uansett om de står på eller ikke, det vil da koste kommunen mer å måtte leie inn en entreprenør til å bistå med slukking og tenning i forhold til å la de stå tent. Dette til orientering.