Hvem kan søke om treningstid?

 • Fast treningstid tildeles organisert idrett (lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Skaun Idrettsråd)
 • Private grupper som ønsker tid til egenorganisert fysisk aktivitet kan søke om fast treningstid i hall

Hvem kan søke om leie av hall til arrangementer?

 • Lag og organisasjoner, kommunale enheter, organisasjoner, virksomheter og privatpersoner som ønsker leie av halle til større arrangement

Priser og søknadsfrist

 • Alle kommunens lag og organisasjoner har i utgangspunktet fri leie av kommunale lokaler. 
 • For eksterne aktører koster kr 15 000,- for leie av hall en hel helg (fredag ettermiddag - søndag)
 • Les mer om priser her
 • Søknadsfrist er 16. mai.

Utlånsperiode treningstider

 • Idrettsperioden er fra 1. september - 31. mai
 • Mandag – fredag kl. 16.30 - 22.30

Arrangementer i idrettsperioden

 • Arrangementer i idrettsperioden må meldes innen 16. mai, da disse må registreres i sperrelisten. Sperrelisten holder hallen(e) tilgengelig for andre arrangement enn de håndballkretsen setter opp
 • Forespørsel om leie av hall til arrangementer utenom idrettsperioden kan sendes fortløpende på e-post

Prioriterte aktiviteter

 • Organisert idrett (NIF og Skaun Idrettsråd) skal ha prioritet
 • Egenorganisert aktivitet skal tilgodeses ved fordeling av treningstid
 • Idrett som har sin primæraktivitet/hovedsesong innendørs i hall prioriteres
 • Barn og unge under 20 år gis prioritet i den mest gunstige treningstiden
 • Tildelt spilleflater må vurderes strengt i forhold til behov (hel, halv eller tredjedels hall)

Søknadsskjema

Søknadsskjema for trening i hall finnes her.

Søknadsskjema for leie av hall finnes her.

Søknad om fast treningstid i hall sendes til postmottak@skaun.kommune.no