Vaksinering onsdag 19.01.22 i Rossvoll flerbrukshall

Åpen for drop in kl. 14.00-16.30 og 17.00-19.00.

 

Retningslinger for vaksine: 

 • Dersom du er 18 år eller eldre, kan du få dose 3. Det må ha gått 20 uker siden du fikk dose 2. Du kan bestille time til vaksinasjon selv, bli innkalt til vaksinasjon eller møte til drop-in. Se dato for når du ble vaksinert sist og bestill time til vaksinasjon på helsenorge.no 

 •  Dersom du er immunsupprimert/immundempet/har alvorlig immunsvekkelse (bruker medisiner som står på denne listen, bruker cellegift, eller har fått beskjed av spesialitshelsetjenesten om at du skal ha tre doser i primærvaksinasjon og dose 4 som oppfriskning) skal du ha dose 1-3 med minimum 4 uker intervall mellom hver, og oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter dose 3. De dette gjelder kan bestille time til vaksinasjon selv eller møte til drop-in.

 • De som i år fyller 12 år, vil etter de har fylt 12 år, få invitasjon via sine foreldre/foresattes helsenorge-bruker. Begge foreldre/foresatte må huske å fylle ut samtykkeskjema, som medbringes på vaksinasjonsdagen. Ta kontakt eller møt på drop-in dersom du er fylt 12 år og ikke har fått innkalling.
   
 • Det er FHI som legger retningslinjene og føringene for hvordan vaksinasjonsarbeidet skal drives fremover, og foreløpig har vi ikke fått klarhet i:
  - Om de som nå har hatt (eller har) Covid-19 infeksjon, skal ha dose 3 på et senere tidspunkt
  - Om og når, de som fyller 16 år i år, skal ha dose 2.
  - Om og når, de som fyller 18 år i år, skal ha dose 3.

  Viktig om vaksinering av ungdom: Dersom du ikke er registrert i helsenorge, er det viktig at du gjør dette, da dine foreldre IKKE mottar innkalling på deg etter fylte 16 år. 

 

Vi minner om at vaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna) er likestilte. Vi forsøker å gi valgfrihet mellom vaksinene, men grunnet begrenset tilgang på vaksiner, vil det være varierende igjennom vaksinasjonsdagendagen og mellom vaksinasjonsdagene hvor stor valgfrihet vi klarer å gi. Anbefalingene nå (fra uke 2) er at de under 30 år anbefales å velge Pfizer (Comirnaty), og ved tilfeller av lite Comirnaty vil derfor de under 30 år prioriteres for vaksinering med denne. For barn og ungdom under 18 år er anbefalt å bruke Comirnaty.

Samtykke ved vaksinering av barn under 16 år

Koronavaksine til barn under 16 år forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret til barnet. Samtykkeskjemaet må underskrives av samtlige som har foreldreansvar. Ved delt foreldreansvar kreves det  altså samtykke fra begge foreldre. Når barnet kommer til vaksinering må de derfor ha med seg ferdig utfylt samtykkeskjema fra foreldre/foresatte med foreldreomsorg, og ferdig utfylt egenerklæringsskjema.

Alle som er fylt 16 år på dagen vaksinen gis, kan selv samtykke til at de får vaksinen.

Vaksinering av voksne personer med alvorlig svekket immunforsvar

Ta med deg dokumentasjon i form av brev fra spesialisthelsetjenesten, resept/pakningsvedlegg eller lignende, når du skal til vaksinering. Dette er kun for at de som vaksinerer skal få en skriftlig bekreftelse på at du bruker immundempende medisiner. 

Hvordan bestille og endre time til vaksinasjon

Du kan bestille og endre vaksinetime via Helsenorge.no

Har du spørsmål om vaksinering eller trenger hjelp til å bestille digitalt? Da ringer du vaksinetelefonen 477 19 457 eller kommunens sentralbord 72 86 72 00

Du må være innbygger i kommunen for å booke time, om du ikke er innbygger, men oppholder deg i kommunen, kan du ringe og bestille time eller komme på drop in.

Informasjon om vaksinetypene

Både Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna) er nå godkjent som oppfriskningsdose. Vi har tilgang på begge deler, og den enkelte vil derfor kunne velge hvilken dose de vil ha (med forbehold om lagerbeholdning).​

Vi vil i tiden fremover motta en økende mengde med Spikevax (Moderna). Vi oppfordrer befolkningen til å vurdere å bruke Spikevax, da det å kombinere de ulike vaksinene forventes å gi minst like god beskyttelse, som når alle dosene gis med samme vaksine. Gruppene som anbefales å velge Comirnaty fra Pfizer er aldersgruppen under 30 år (særlig menn) pga økt risiko for sjeldne bivirkningen myokarditt. 

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner, og ses vanligst hos unge menn og gutter etter andre dose. Det er sett en økt forekomst av myokarditt etter bruk av mRNA-vaksiner, og oppdatert kunnskap tyder på at dette forekommer oftere ved bruk av Modernas vaksine Spikevax enn BioNTech/Pfizers vaksine Comirnaty. De fleste som har blitt rammet av den sjeldne bivirkningen myokarditt etter vaksinasjon har fått relativt milde symptomer og personene har kommet seg raskt med ordinær behandling av sykdommen. 

Folkehelseinstituttet går derfor nå ut med råd om at menn under 30 år bør vurdere å velge Comirnaty, som et føre var-prinsipp. Bivirkningen er imidlertid sjelden og den absolutte risikoen er likevel lav.

Vi vil i tiden fremover motta flest doser med Spikevax. Det er derfor mulig at vi går tom for Comirnaty, og kun har Spikevax og tilby. Det er viktig å presisere at Spikevax fra Moderna er en vel så effektiv vaksine mot covid-19 som Comirnaty, og begge vaksinetypene er mRNA-vaksiner, som kan tilbys til de aller fleste. 

Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom

 • Har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • Er i karantene eller venter svar på koronatest
 • Har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • Er nærkontakt av en person med nylig påvist covid

Gjennomgått covid-sykdom og vaksine

Det å ha hatt covid-sykdom teller på lik linje som en vaksinedose. Har du gjennomgått covid-sykdom trenger du altså en dose vaksine mindre enn andre  din aldersgruppe.

Koronavaksine og annen vaksine

Det må gå minimum en uke mellom koronavaksine og annen vaksine.

Vaksinen er gratis!

Vi vil aldri spørre etter betaling, konto- eller kortinformasjon fra deg.

Hvordan svarer jeg på en innkalling til vaksinasjon?

Det er to måter å blir innkalt til time på:


Du får en innkalling fra helsenorge, som sier:

 1. NN (navnet ditt), du har fått en melding fra SKAUN KOMMUNE. Logg inn på helsenorge.no for å lese den. Du kan ikke svare på denne smsen.
 2. Trykk på link til helsenorge.no
 3. Da vil du få opp at du må logge inn med bankID eller buypass ID. Velg ønsket innlogging.
 4. Da vil du se at du har en melding under ditt navn (dersom du har barn har du flere navn under din profil)
 5. Trykk på meldingen og svar på timeavtalen under "vennligst trykk her for svaralternativ"
 6. Skriv inn din fødselsdato og svar det alternativet som passer deg:

a. Jeg bekrefter timen - gir deg oppgitte time
b. Timen passer ikke - utsetter timen din slik at du får innkalling på et senere tidspunkt
c. Jeg ønsker ikke vaksinen - gir IKKE ny innkalling før du eventuelt kontakter oss pr telefon/sms
d. Jeg får vaksinen et annet sted - gir IKKE ny innkalling før du eventuelt kontakter oss pr telefon/sms
e. Jeg er ferdigvaksinert - gir IKKE ny innkalling før du eventuelt kontakter oss pr telefon/sms
f.  Sendt til feil person? - opplyser oss om at noe er feil. Du vil bli oppringt eller kontaktet for avklaring. 

      7. Om du svarer feil, og allikevel ønsker timen. Registrer under neste steg at du ønsker timen likevel. Da vil du få opp en beskjed som sier "Timen er ikke fastsatt enda. Vi gir beskjed". Da vil du ikke umiddelbart bli tildelt ny time, men får dette når det går ut nye innkallinger. Dersom du ikke får noe før timen du likevel ønsket, så møter du på drop-in på oppgitte tidspunkt. Disse tidspunktene oppdateres fortløpende på skaun.kommune.no.


Du får en innkalling fra kommunenes innkallingssystem, som sier:

 1. Vennligst bruk vedlagte link og bekreft ELLER avkreft timen! Du har fått tilbud om vaksinasjon mot Covid-19 ved Rossvoll flerbrukshall 00.00.00 (dato) kl 00:00 (klokkeslett). BEKREFT TIMEN på - "oppgitte link", eller ring 72867200.
 2. Trykk på vedlagte link og svar ut på samme måte som nevnt under pkt 1.

 

En innkalling krever alltid at du bekrefter via vedlagte link, eller ved å logge inn på hesenorge.no.

Du kan også få tildelt time direkte UTEN svaralternativer, men dette gjøres primært der du har kontaktet vaksinasjonskoordinator/vaksinetelefonen. 

 

Sjekk om du kan motta meldinger på din mobiltelefon via helsenorge.no:

 • Logg inn i helsenorge.no med BankId/BuyPass ID/Commifides - Trykk på navnet ditt - profil og innstillinger - kontaktinformasjon - sørg for at du har riktig telefonnr, og at du har haket av for at du ønsker meldinger på sms.
 • Trykk på navnet ditt - profil og innstillinger - personverninnstillinger - endre samtykke - hak av for "FULL".
 • Nå vil du kunne motta meldinger på din mobil via helsenorge.no.