Oppdatert informasjon 30.07.2021

I uke 31 mottar Skaun kommune 630 doser koronavaksine av type Comirnaty (Pfizer), og vil gjennomføre det aller meste av vaksinasjoner i Rossvoll flerbrukshall onsdag 04. august. Det gjennomføres cirka 300 nyvaksineringer, og de resterende dosene vil gå til revaksinering.
 
Kommunen vaksinerer i henhold til folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge, og har de siste ukene vaksinert personer i prioriteringsgruppe 10, som består av både personer i alderen 18-24 år og personer i alderen 40-44 år. Samtlige over 40 år, samt de mellom 18 og 24, har mottatt tilbud om vaksine dose 1. Fra og med uke 30 begynte vi å vaksinere personer i prioriteringsgruppe 11, det vil si personer mellom 25 og 39 år.
 
Mer informasjon om de ulike koronavaksinene er tilgjengelig fra statens legemiddelverk.

Begge vaksinedoser skal settes i samme kommune, med 12 ukers intervall

Begge dosene av koronavaksinen skal settes i samme kommune. Dersom de to dosene settes i ulike kommuner risikerer du at dosene settes uten tilstrekkelig tidsintervall mellom, og vaksinen ikke oppnår ønsket effekt. Praksis nå er at samtlige vaksinemottakere skal vente i 12 uker mellom dosene, og det er ikke mulighet for å forespørre et forkortet tidsintervall. Dersom du mottar tilbud om andre dose og utsetter denne, vil nødvendigvis tidsintervallet mellom dosene bli lengre.
 
I juni ble det besluttet av Folkehelseinstituttet om å justere doseintervallet for koronavaksinasjon fra 12 til 9 uker, med tilbakevirkende kraft for flere vaksinanter som allerede da hadde mottatt den første av to doser. Dette ble kort tid etter justert tilbake, på grunn av usikkerhet rundt leverander av Pfizer-vaksine for juli, og praksis nå er at doseintervall på 12 uker skal opprettholdes inntil videre. Dette har medført at enkelte vaksinanter mottar dosene med et kortere tidsintervall enn praksis er. 

Hvordan foregår vaksinasjon i Skaun kommune?

Se filmen vår om vaksinasjon i Skaun her:

 

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klart.

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det på Helsenorge.no. For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det nå utviklet en egen løsning.

Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

Følgende informasjon kan brukes i møte med ikke-digitale brukere. Vi understreker budskapet om at de som kan bruke digitalt koronasertifikatet, bør gjøre det.

Fra torsdag kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

 

Fra i dag kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

Det er mange som tar kontakt for bistand. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har andre alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
 3.  
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post. 

 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

 

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen

Underliggende risikofaktorer meldes inn av fastlegen

De fleste som smittes av koronaviruset, får lette symptomer og blir helt friske, men noen har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. Dersom du har underliggende sykdommer eller tilstander som gir risiko eller høy risiko, skal du prioriteres høyere i vaksinekøen, i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge.

Hvorvidt du har økt risiko vurderes av din fastlege og meldes fra om til kommunens vaksinasjonsprogram.

Vi har mottatt oversikt over fastboende personer i Skaun med risiko for alvorlig sykdomsforløp fra legekontoret i Skaun og vaksinasjonskontoret i  Melhus kommune, og mottar stadig meldinger om fastboende i Skaun fra fastleger i andre kommuner.

Dersom du er i tvil om du er på riktig sted i vaksinekøen, ber vi deg ta kontakt med din fastlege for å avklare risiko og sørge for at dette er meldt inn på e-melding til kommunens vaksinasjonsprogram.

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Skaun kommune følger FHI og Helsedirektoratets anbefalinger mht prioriteringsrekkefølgen av vaksinene.

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre.

Fullstendig liste finnes på folkehelseinstituttets nettsider.

Vaksineringsscenario

Folkehelseinstituttet har utarbeidet flere vaksineringsscenario som viser når vi forventer å vaksinere ulike grupper mot covid-19.

Tabellene baserer seg på estimater. Vi har ikke mer talldata å gi ut utover de tallene som allerede er oppgitt i scenarioene

Se de ulike vaksineringsscenariene på folkehelseinstituttets nettsider.

Hvordan få vaksinen?

Innkalling kommer inntil to uker før oppsatt time

Personer som skal motta første dose i løpet av sommeren kan forvente å motta innkalling inntil en uke før oppsatt time. Dette fordi kommunen inntil videre først vet hvor mange doser de vil motta kort tid før forsendelsen ankommer. Personer som allerede har mottatt første dose har allerede fått oppgitt tidspunkt for når du vil motta andre dose. I tillegg settes det opp en reserveliste i tilfelle mange takker nei den aktuelle uka, reservelisten følger også FHIs prioriteringsrekkefølge.

Kommunen vil ta kontakt med de som er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Slik blir du kontaktet:

 1. Først sender vi deg en innkalling via helsenorge.no. Brukere av helsenorge blir da varslet enten via SMS eller e-post. Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no.

Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg en SMS.

Denne vil inneholde en lenke hvor du vil få oppgitt tidspunkt og sted for vaksinering, og muligheten til å bekrefte timen, avslå vaksinen, eller foreslå et annet tidspunkt som passer.

vaksinering.png

 1. Hvis du ikke svarer via helsenorge eller lenke sendt på SMS, ringer vi deg. Vi ringer også de som ikke får SMS fordi mobilnummer ikke er registrert.
 2. Får vi fortsatt ikke kontakt med deg, eller vi ikke finner ditt telefonnummer, så sender vi deg brev. I brevet ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon 72 86 72 00.

Du logger inn med bank-id fra Helsenorges nettsider

På Helsenorge.no klikker du på "logg inn" øverst til høyre.

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har bank-id, eller ikke klarer å bruke helsenorge.no?

Hvis du ikke bekrefter timen din inne på Helsenorge.no, vil vi automatisk sende deg en SMS som du kan svare på. Hvis vi ikke får svar på SMS, forsøker vi å ringe deg. Får vi fortsatt ikke tak i deg, vil vi sende deg et brev i posten. Deretter vil fastlegen eller annet helsepersonell kontakte deg.

Kan barn få vaksinen?

Vaksinen er foreløpig ikke godkjent for barn og unge under 18 år

Hvor skjer vaksineringen?

Vaksineringen skjer på to ulike plasser avhengig av hvor mange som skal vaksineres den dagen.

 1. Skaun rådhus i 3. etg
 2. Rossvoll flerbrukshall
Dette vil du få nærmere beskjed om i innkallelsen.
 
Når vil jeg få vaksinedose nummer to?
Det blir gitt time til vaksinedose nummer to når du er inne for å få den første dosen.  
 
Når begynner vaksinen å virke?

Dette varierer fra vaksine til vaksine.

Pfizer sin vaksine som vi nå mottar, virker fra 1 uke etter dose 2. Dose 2 tas 12 uker etter dose 1.

Hva kan jeg gjøre?

Hvis du er aktuell for koronavaksine, vil du få tilbud om dette, og det er ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller helseaktører for å fremskynde prosessen. Vi anbefaler alle å holde sin kontaktinformasjon oppdatert på Min Side på helsenorge.no, og ikke reservere seg mot elektronisk post.

Dersom du har fastlege i en annen kommune og underliggende risikofaktorer som gjør at du skal rykke fram i vaksinekøen, må vi be deg ta kontakt med din fastlege og be vedkommende melde inn om de underliggende risikofaktorene for deg.

Har du ikke mottatt tilbud om vaksine?

Enkelte innbyggere har ikke vært mulig å få tak i digitalt eller over telefon. Disse vil motta tilbud om vaksine i brevform. Alle som er har folkeregistrert adresse i Skaun kommune, står på våre lister.