Vaksinasjonsprogrammet i Skaun kommune

Oppdatert informasjon 4.05.2021

I uke 18 mottar Skaun kommune 258 doser koronavaksine av type Comirnaty (Pfizer), og vil gjennomføre vaksinasjon i Rossvoll flerbrukshall. Av disse er 128 revaksinering og 130 nyvaksinering.

Kommunen vaksinerer hovedsakelig personer i prioriteringsgruppe 6 samt noen få i prioriteringsgruppe 7 i henhold til folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge.

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Mer informasjon om de ulike koronavaksinene er tilgjengelig fra statens legemiddelverk.

Innbyggere som ikke har fått tilbud om vaksine

Enkelte innbyggere har ikke vært mulig å få tak i digitalt eller over telefon. Disse vil motta tilbud om vaksine i brevform. Alle som er har folkeregistrert adresse i Skaun kommune, står på våre lister. 

Fastlegene melder inn risiko for alvorlig forløp til kommunen

De fleste som smittes av koronaviruset, får lette symptomer og blir helt friske, men noen har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. Dersom du har underliggende sykdommer eller tilstander som gir risiko eller høy risiko, skal du prioriteres høyere i vaksinekøen, i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge.

Hvorvidt du har økt risiko vurderes av din fastlege og meldes fra om til kommunens vaksinasjonsprogram.

Vi har mottatt oversikt over fastboende personer i Skaun med risiko for alvorlig sykdomsforløp fra legekontoret i Skaun og vaksinasjonskontoret i  Melhus kommune, og mottar stadig meldinger om fastboende i Skaun fra fastleger i andre kommuner.

Dersom du er i tvil om du er på riktig sted i vaksinekøen, ber vi deg ta kontakt med din fastlege for å avklare risiko og sørge for at dette er meldt inn på e-melding til kommunens vaksinasjonsprogram.

Informasjon om Astra Zeneca

Regjeringen besluttet den 23. april å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine.

Folkehelseinstituttet anbefaler at en mRNA-vaksine gis ved 12 uker for å sikre beskyttelse.

Personer som har mottatt første dose av AstraZeneca-vaksinen vil motta informasjon og tilbud fra kommunen når tidspunktet for andre dose nærmer seg.

Les mer om saken på regjeringen.no

Hvem i befolkningen får vaksinen først?

Skaun kommune følger FHI og Helsedirektoratets anbefalinger mht prioriteringsrekkefølgen av vaksinene.

 

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper. #

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper. #

3. Alder 75-84 år.

4. Alder 65-74 år.

OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre.

 

Fullstendig liste finnes på folkehelseinstituttets nettsider her.

Kan barn få vaksinen?

Vaksinen er foreløpig ikke godkjent for barn og unge under 18 år

Hvordan få vaksinen?

Kommunen vil ta kontakt med de som er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Slik blir du kontaktet:

  1. Først sender vi deg en innkalling via helsenorge.no. Brukere av helsenorge blir da varslet enten via SMS eller e-post. Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no.

Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg en SMS.

Denne vil inneholde en lenke hvor du vil få oppgitt tidspunkt og sted for vaksinering, og muligheten til å bekrefte timen, avslå vaksinen, eller foreslå et annet tidspunkt som passer.

vaksinering.png

  1. Hvis du ikke svarer via helsenorge eller lenke sendt på SMS, ringer vi deg. Vi ringer også de som ikke får SMS fordi mobilnummer ikke er registrert.
  2. Får vi fortsatt ikke kontakt med deg, eller vi ikke finner ditt telefonnummer, så sender vi deg brev. I brevet ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon 72 86 72 00.

Du logger inn med bank-id fra Helsenorges nettsider

På Helsenorge.no klikker du på "logg inn" øverst til høyre.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har bank-id, eller ikke klarer å bruke helsenorge.no?

Hvis du ikke bekrefter timen din inne på Helsenorge.no, vil vi automatisk sende deg en SMS som du kan svare på. Hvis vi ikke får svar på SMS, forsøker vi å ringe deg. Får vi fortsatt ikke tak i deg, vil vi sende deg et brev i posten. Deretter vil fastlegen eller annet helsepersonell kontakte deg.

Hvor skjer vaksineringen?

Vaksineringen skjer på to ulike plasser avhengig av hvor mange som skal vaksineres den dagen.

  1. Skaun rådhus i 3. etg
  2. Rossvoll flerbrukshall
Dette vil du få nærmere beskjed om i innkallelsen.

Når vil jeg få vaksinedose nummer to?

Det blir gitt time til vaksinedose nummer to når du er inne for å få den første dosen.  

Når begynner vaksinen å virke?

Dette varierer fra vaksine til vaksine.

Pfizer sin vaksine som vi nå mottar, virker fra 1 uke etter dose 2. Dose 2 tas 6 uker etter dose 1.

Hva kan jeg gjøre?

Hvis du er aktuell for koronavaksine, vil du få tilbud om dette, og det er ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller helseaktører for å fremskynde prosessen. Vi anbefaler alle å holde sin kontaktinformasjon oppdatert på Min Side på helsenorge.no, og ikke reservere seg mot elektronisk post.

Vi er også klar over at enkelte innbyggere i Skaun har fastlege i en annen kommune, og vi arbeider med løsninger for å få oversikt på dette.