Oppdatert informasjon

Neste vaksinasjonsdag er onsdag 22. september kl. 15.00-16.30

I uke 38 vil Skaun kommune motta koronavaksine av type Comirnaty (Pfizer) og Spikevax (Moderna). Vi vaksinerer onsdag 22. september kl. 15.00-18.00.

Vi tilbyr drop-in vaksinering for alle over 18 år som ønsker første eller andre dose. Vi må ta hensyn til nødvendig intervall mellom dosene for å få en beskyttet befolkning, og kan ikke gi andre dose til noen som har mottatt første dose for mindre enn 28 dager siden.

Kommunen vaksinerer i henhold til folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge

 

Vi oppfordrer til å prioritere vaksinering

Vi opplever at et høyt antall personer ikke svarer på innkallelse til vaksinering. Denne må bekreftes, avkreftes eller utsettes, enkelt ved å trykke på lenken du har mottatt på SMS.

Vi vil anmode alle om å gjøre vaksinering til en prioritet, bekrefte timen du har fått innkalling til, og møte opp til timen.

 

Vi har ledige timer til vaksinering, book din time på helsenorge.no/timeavtaler

Plan for videre vaksinasjon i Skaun

Skaun kommune avslutter massevaksinasjon i løpet av få uker. Vi oppfordrer alle til å sørge for at de blir fullvaksinert innen nedskaleringen av vaksinasjonsprogrammet begynner.

Vaksinasjonsprogrammet i Skaun vil gjennomføres som tidligere ut september, deretter vil massevaksineringen avsluttes og vi vil gå over til vaksinering i mindre skala. Nedtrappingen medfører at vaksinering som regel ikke lenger vil foregå i Rossvoll flerbrukshall etter september, men flyttes til tredje etasje på Skaun rådhus. Dette har sitt unntak den 27. oktober, da flerbrukshallen for anledningen vil benyttes for å avslutte vaksinering av unge på 16 og 17 år.

Plan for vaksinasjon framover:

22.09.21                           15.00 - 16.30                  Rossvoll flerbrukshall

29.09.21                           15.00 – 18.00                 Rossvoll flerbrukshall

06.10.21                           15.00 – 18.00                 3. etg. rådhuset

13.10.21                            Ingen vaksinering

20.10.21                            Ingen vaksinering

27.10.21                           10.00 - 14.00                  Rossvoll flerbrukshall                   

Planen er utarbeidet i henhold til nåværende anbefalinger, og kan endres dersom statlige føringer tilsier dette. Videre planer for vaksinasjon i november vil legges i løpet av oktober.

Vaksinering av barn og unge 12-15 år

Vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 i Skaun har begynt vaksinering av barn ned til 12 år, og gjennomfører vaksinasjon av disse i samråd med skolene. Alle elever vil motta en innkalling til vaksinasjon gjennom foresattes konto i helsenorge.no. Innkallingen må bekreftes, så det er viktig at foresatte har satt opp sin bruker på helsenorge, slik at de kan motta varsler fra helseaktører.

Alle som har fylt 12 år kan få koronavaksine, det vil si at de som ikke har fylt 12 enda men gjør det i løpet av året, vil motta tilbud ut over høsten.

Koronavaksine til barn forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret til barnet. Ved delt foreldreansvar kreves det samtykke fra begge foreldre. Når barnet kommer til vaksinering må de derfor ha med seg ferdig utfylt samtykkeskjema fra foreldre/foresatte med foreldreomsorg, og ferdig utfylt egenerklæringsskjema.

Husk samtykke til vaksinering!

Alle som er fylt 16 år på dagen vaksinen gis, kan selv samtykke til at de får vaksinen. Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.Samtykkeskjema må da være utfylt og tas med til vaksinehallen. Vi kan ikke gi vaksine til noen under 16 år uten utfylt samtykkeskjema.

Selvbooking av andre dose

Skaun kommune forventer sterk økning i antall vaksineleveranser den kommende tiden, og det åpnes nå for at innbyggere selv kan booke time for sin andre vaksinedose, som altså vil erstatte timen de tidligere har fått satt opp. Dette gjøres med digital selvbooking på helsenorges timeavtaler, og den nye timen vil automatisk erstatte timen du tidligere har fått satt opp.

Klikk her for å bestille time til koronavaksine dose 2.

De to dosene av alle koronavaksiner må gis med et visst intervall, og det er derfor ikke mulig å booke en tidligere time til andredose for de som har mottatt første dose for mindre enn fire uker siden.

Det vil fortløpende legges ut nye ledige timer for vaksinering.

Det er svært viktig at alle som kan det booker en ny time til andre dose

Regjeringen ønsker at alle over 18 år skal være fullvaksinert innen utgangen av uke 36. For at dette skal la seg gjøre er det svært viktig at alle som allerede har fått time til dose to, booker en ny time så snart som mulig.

Slik flytter du timen din!

For å flytte din time, logger du deg inn på Helsenorge.no. Her velger du "Timeavtaler" og "Bestill time". Velg vaksinasjon og finn en ledig time som passer for deg.

Når ny time er valgt, blir den gamle timen automatisk avbestilt. 

Ved stor pågang kan det i noen tilfeller oppstå feilmeldinger. Da anbefaler vi at du prøver igjen!

Vi ber om at så mange som mulig booker via selvbookingssystemet istedenfor å ringe til oss. Har du problemer, så kan du selvfølgelig ta kontakt.

Dersom det er for kort tid siden første dose, vil du ikke få opp noen ledige timer

Dersom det er mindre enn 22 dager siden du mottok første vaksinedose, er det ikke mulig å booke ny time til andre dose enda. På helsenorge.no vil det derfor vise at ingen timer er ledige. Vi ber derfor om at du venter og booker din andre dose så snart du har mulighet til det. Vi legger ut nye, ledige timer fortløpende.