Det har kommet en del spørsmål i forbindelse med kommunens arbeider med vann- og avløpsledninger mellom Eggkleiva og Børsa, langs Gammelvegen. Skaun kommune inviterer derfor til åpent informasjonsmøte mandag 30. januar.

Møtet vil finne sted i Kommunestyresalen i Rådhuset i Børsa, fra 18.00 til 19.30.

Der vil vi snakke om:

  • Informasjon om byggeprosjektet, status og framdrift
  • Stenging av vei
  • Skoleskyss
  • Påkobling avløpsledning
  • Påkobling vannledning
  • Kontaktpunkt i kommunen

Du kan også stille spørsmål fra salen.

Vel møtt!