Generelt

Skaun kommune har 16 andelsleiligheter i Tangentunet omsorgsboliger i Buvika. Tangentunet omsorgsboliger er organisert som et borettslag, Tangen borettslag, som har sitt eget styre. Tangen borettslag eier bygningene, og andelseierne utgjør generalforsamlingen. TOBB forvaltning er forretningsfører og administrerer kontrakter og regnskap. De fleste andelsleilighetene er på to rom, men det finnes også noen treroms andelsleiligheter. Det er utvendig terrasse og boder tilhørende alle leilighetene.

Målgruppe

Tangentunet omsorgsboliger fikk offentlig tilskudd til oppføring og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, helse og dagens boforhold har behov for tilrettelagt bolig. Skaun kommune skal godkjenne kjøper av andelsleilighet i henhold til kriterier vedtatt av kommunestyret. Kriteriene finner du her. Andelsleilighetene skal i hovedsak forbeholdes husstander som er eller har vært bosatt i Skaun kommune.

Pris for tjenesten

Innskuddet i andelsleiligheter er prisregulert ved videre salg. Selger får opprinnelig innskudd justert i henhold til konsumprisindeks og nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. Borettslaget har bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i borettslagets stiftelsesvilkår og vedtekter.

Om søknadsprosessen

Skaun kommune annonserer salg av andelsleiligheter i lokale aviser.
Skaun kommune har ingen venteliste for personer som ønsker å kjøpe andelsleiligheter. Interesserte må selv følge med i annonsering av slike boligsalg. Når kommunen har godkjent kjøper foregår eiendomshandelen direkte mellom kjøper og selger/eiendomsmegler.

Innskuddet fremgår av annonsen og er fastsatt av offentlig godkjent takstmann for selgers regning, jf. borettslagets vedtekter. I tråd med borettslagsloven skal borettslagets styre godkjenne ny andelseier. Slik godkjenning kan ikke overprøve kommunens godkjenning av bolig- og helsemessige behov.

Godkjenningsskjema

Interesserte kjøpere må fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger. Skjemaet sendes til Skaun kommune. Boligtildelingsteamet i Skaun kommune godkjenner kjøper i henhold til kommunens kriterier. Skaun kommune gir tilbakemelding til alle som meldte interesse for å kjøpe andelsleiligheten og til selger/eiendomsmegler.