Kommunedirektøren er bedt av politikerne om å gjennomføre et omstillingsprosjekt i organisasjonen. Som del av omstillingsprosjektet foreslår kommunedirektøren å si opp leieavtalen med Ilhaugen allbrukshus SA.

Da saken var til politisk behandling 10. juni 2021 ble saken sendt tilbake til kommunedirektøren. Bestillingen til kommunedirektøren var da «Kommunestyret sender saken tilbake og ber om at bruker- og innbyggermedvirkning sikres, og at vi får tilbake en ny saksutredning der høringsinnspillene er tatt inn i saken, vurdert og konkludert».

Alle innspill som kommer inn vil bli gjennomgått, vurdert og konkludert for så å tas inn i saken som forelegges Helse-, oppvekst- og kulturutvalget og Kommunestyret. 

Ber om at innbyggerne i Skaun gir innspill til notatet til postmottak@skaun.kommune.no innen 31.10.2021