Trøndelag fylkeskommune inviterer til dugnad på trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Det kan søkes om tilskudd både til holdningsskapende arbeid, kampanjer, etc. og til mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak (for fysiske tiltak er tilskudd begrenset til maksimalt 50% av tiltakets totalkostnad).

Lag og organisasjoner oppfordres til å komme med innspill til aktuelle tiltak til Skaun kommune, slik at kommunen eventuelt kan koordinere søknadsprosessen.  Søknader/innspill må beskrive trafikksikkerhetsutfordringen/problemet, forslag til løsning og eventuelt finansiering.

Se Trøndelag fylkeskommunes nettside for mer informasjon

Søknadsfrist er 15. november 2019, men Skaun kommune må ha søknader/innspill senest fredag 25. oktober 2019 dersom det skal være mulig å innarbeide disse i en koordinert/samlet søknad.

Søknader og innspill sendes til postmottak@skaun.kommune.no

Ved spørsmål, ta kontakt med kommunens trafikksikkerhetsansvarlig Idar Nebelung på e-post: Idar.Nebelung@skaun.kommune.no eller tlf.: 72 86 72 46