Skolen er 4-delt, det vil si at 6.-7. går i lag, 4.-5. går i lag, 2.-3. går i lag, mens 1.klassingene går for seg sjøl. De er likevel mye sammen med både de eldre og yngre barna, både i faglig samarbeid og i leiken.

Våre satsingsområder

Vi har tre satsingsområder som er felles for alle skolene i Skaun:

  1. Læringsmiljø

  2. Vurdering for læring og utvikling

  3. Tilpassa opplæring og tidlig innsats

  4. Fokusområde valgt av skolen: Vi har valgt «Uteskole i aldersblanda grupper»   

 

Det som er det aller viktigste målet for oss er å se det enkelte barnet.

Tilsette

Leder oppvekstsenter/rektor: Eli Aune

Pedagigisk leder Oppstu: Heidi Berge

Styrer barnehage: Astrid Gimseng

Pedagogisk leder Nedstu: Janne Rolstadaas

Skolesekretær: Berit Fremo

Barnehagelærere: Trine Bjerkenås

Reinhold: Berit Fremo, Anita Linmo

Fagarbeidere/assistenter bhg.: Liv Johanne By,Monica Johnsen, Kjellaug Grostad, Turid Mellingseter,Lindy Joy Mante Belsås

Vaktmester: Per Melby

Kontaktlærere: Ingrid Grøset (1.-2. trinn), Håkon Sundseth (3.-4. trinn), Tove Elise Arentz (5.-7. trinn)

Lærere: Ingunn Ervik, Astrid Gimseng, Marit Rosvold Ness

Assistenter skole/SFO: Eva Kjølstad, Linda Aunan

nullmobbing_small_hvit.png