Sør-vest i kommunen, på grensa mot Orkland, finner du Jåren-Råbygda oppvekstsenter! Vi har skole, SFO og barnehage under samme tak. 

Skolen er delt i fire, som vil si at 1. og 2. klasse går sammen, 3. og 4. klasse år sammen, 5. og 6. går sammen, mens 7. klassingene går for seg selv. De er likevel mye sammen med både de eldre og yngre barna, i faglig samarbeid og sosialt.

Barnehagen består av to avdelinger, småbarnsavdelingen som heter Nedstu, og storbarnsavdelingen som heter Oppstu.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss, da vel!

Våre satsingsområder

Vi har fire satsingsområder. Tre av punktene er felles for alle skolene i kommunen.

  • Læringsmiljø
  • Vurderings for læring og utvikling
  • Tilpasset opplæring og tidlig innsats
  • Vårt fokusområde er "uteskole i aldersblanda grupper"

Det viktigste målet for oss er uansett å se det enkelte barnet.

nullmobbing_small_hvit.png