Vi trenger deg som vil legge til rette for nytt liv og trygg barseltid for familier i aktiv og attraktive Skaun kommune fra 01.10.19.

Skaun kommune er en vekstkommune ca.2,5 mil fra Trondheim og vi har ca.120 barnefødsler i året, der alle nyfødte får tilbud om besøk i eget hjem fra både jordmor og helsesykepleier.

Du er ei positiv og blid jordmor som har interesse for svangerskapsomsorg. Kanskje har du erfaring fra lignende arbeid tidligere? Du er nytenkende og løsningsorientert i din veiledning og støtte til de gravide, og du er like opptatt av å yte kvalitet i tjenesten som oss. Din kompetanse og ditt engasjement vil bli brukt på tvers i organisasjonen der samarbeid og planarbeid mellom ulike tjenester er viktig. Fint om du har kjennskap til fagsystemet HsPro og gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig).

Barn, familie og helse er en tverrfaglig enhet som i tillegg til din stilling inneholder jordmor, helsesykepleiere, PP-rådgivere, logoped, fysio- og ergoterapeuter, psykolog, konsulenter innen psykisk helse og rus, flyktningkonsulenter, samt saksbehandlere i et interkommunalt barnevern. Vi har kompetanseteam innen skolefravær, barn/unge/voksne med overvekt, flyktningehelseteam og innen vold, overgrep og omsorgssvikt i nære relasjoner. Barn, familie og helse har flere tverrfaglige tilbud til kommunens innbyggere som Familiesenter, hjelpeteam i skoler/barnehager og Koordinerende team.

Høsten 2019 starter vi et prosjekt innen svangerskaps- og barselomsorg. De som er fast ansatt vil bli benyttet i prosjektet slik at vi beholder kompetansen i organisasjonen.

Hos oss møter du en aktiv tverrfaglig enhet med ansatte som er engasjerte innen ulike prosjekter og utviklingsarbeid. Du vil jobbe både selvstendig og samarbeider med oss i team med høy fagkompetanse. Din evne til god kommunikasjon er viktig i vår enhet.

Vi tilbyr deg gode vilkår, bl.a yrkesskadedekning som også gjelder på fritiden din, pensjonsordning i KLP med 2% innskudd samt tilsettings –og arbeidsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og avtaler. Stillingen er ledig fra 01.10.19.

Du må disponere egen bil.

Om du vil vite mer om oss tar du kontakt med:

Gunbjørg Utstrand, fagleder på helsestasjonen: 72 86 73 50/480 63 370 gunbjorg.utstrand@skaun.kommune.no

Eli Haugen, enhetsleder Barn, familie og helse: 72 86 72 60 / 917 09 316 eli.haugen@skaun.kommune.no

Søknaden leveres på elektronisk skjema som du finner HER eller på www.skaun.kommune.no

Søknadsfrist 18.08.2019